1. Zagrożenie niedostatecznie nadzorowane prędzej czy później doprowadzi do urazu lub utraty zdrowia
     

  2. Dla każdego człowieka ważne jest bezpieczeństwo fizyczne (nie grożą mu wypadki i choroby) oraz bezpieczeństwo emocjonalne (nie doznaje strachu ani poniżenia).
     

  3. Ocena ryzyka zawodowego służy określeniu środków pozwalających osiągnąć akceptowany poziom kultury bezpieczeństwa w szkole - odpowiedni do stanu wiedzy, techniki i ograniczeń.

© Copyright by Wirtualna Pracownia BHP - Szczecin ZCE 2004